Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Koordinátoři a gestoři jednotlivých aktivit a úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci SP Kvalita I

Aktivita / úkol Koordinátor Gestor
I. OBLAST HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŽÁKA
1 A1 - Aktivita 1 PhDr. Jarmila Nedvědová  
Hodnocení v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáků v oblasti základního vzdělávání
1 A1 U1 Národní hodnotící zkouška   PaedDr. Luděk Uhlíř
1 A1 U2 Osobní portfolio žáka   Mgr. Irena Smetáčková
1 A2 - Aktivita 2 Mgr. Iva Kabeláčová  
Zjišťování a ověřování podmínek ovlivňujících zavedení nového modelu maturitní zkoušky
1 A2 U1 Zavedení nových forem konání maturitní zkoušky   Mgr. Jana Pernicová
1 A2 U2 Genderové aspekty maturitní zkoušky   Mgr. Jana Kovářová
1 A2 U3 Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích   Mgr. Martina Hulešová
II. OBLAST HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŠKOLY
2 A1 - Aktivita 1 Mgr. Iva Kabeláčová  
Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání
2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání   Mgr. František Brož
IV. OBLAST VYTVÁŘENÍ PODPŮRNÝCH SYSTÉMŮ
4 A2 - Aktivita 2 Ing. Vladimír Brenkuš  
Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání systému evaluace a autoevaluace
4 A2 U1 Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání   Mgr. Martina Bezuchová
4 A3 - Aktivita 3 Ing. Pavel Zelený  
Distribuce a implementace výstupů činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
4 A3 U1 Distribuce a implementace výstupů činnosti   Ing. Štefan Weber