Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Shrnutí průběhu realizace SP KVALITA I

Projekt SP KVALITA I byl ukončen v roce 2008.

Výstupy projektu uvádíme zde.

1A1U1 Národní hodnotící zkouška

1A1U2 Osobní portfolio žáka

1A2 - Nové formy MZ - gender

1A2 - Nové formy MZ - obhajoba maturitní práce

1A2 - Nové formy MZ - ústní projev

1A2 - Nové formy MZ - písemný projev

2A1U1 - Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci škol

4A2U1 - Vzdělávání pedagogických pracovníků k MZ

4A3U1 - Podpora MZ - implemetace výstupů